MENU


Szeregowemu Kowalskiemu zmarła matka. Kapitan zleca kapralowi, by w jakiś
delikatny sposób przekazał smutna wieść żołnierzowi. Kapral robi zbiórkę
plutonu.
- Szeregowi, którym zmarła matka... trzy kroki wystąp!
Wystąpiło kilu.
- Szeregowy Kowalski, dwa dni paki za niewykonanie rozkazu!


Komentarz

Autor

 
  Ubieranki    
Bob budowniczy