MENU


- Nowak, kim jesteś w cywilu?
- W cywilu - panie sierżancie - to ja jestem PAN NOWAK.


Komentarz

Autor

 
  Ubieranki    
Bob budowniczy